Vilkår for bruk av våre tjenester

MerPenger.no (også definert som vi, oss, selskapet, mer penger, tjenestetilbyderen, partner, formidler) forstår viktigheten av ditt personvern, og jobber hele tiden med å beskytte og ivareta din identitet i henhold til gjeldende lovgivning. Opplysninger som kan knyttes direkte til deg eller gjøre at din identitet vil avsløres definerer vi som en personopplysning. Nedenstående personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger, samt hva vi gjør for å til enhver tid beskytte disse på best mulig måte. Du bør gjøre deg kjent med nedenstående instruks, da du samtykker til behandling av dine personopplysninger i henhold til denne og gjeldende lovgivning under kundeforhold, eller ved aktiv bruk av våre tjenester.

Sammendrag av tjenestens virkeområder

MerPenger.no tilbyr en digital sammenlikningstjeneste for finansiering. Tjenestens formål er å innhente og sammenlikne tilbud fra ulike aktører i markedet på en 100% digital måte. Det er viktig å merke seg at vi ikke er en bank, finansagent eller et finansforetak, men kun leverer en tjeneste for sammenlikning av informasjon med hensikt om å drive trafikk til våre samarbeidspartnere. Det vil også si at vi ikke behandler lånesøknader, tar beslutninger eller driver formell juridisk rådgivning tilknyttet privatøkonomi, eller er ansvarlig for det rent administrative rundt et kundeforhold hos en av våre partnere. Tjenesten drives ene og alene som en veiledende tjeneste, der vi mottar en godtgjørelse hver gang vi skaper nye kundeforhold (eller aktiverer eksisterende kunder) på vegne av våre leverandører.

Hvem er ansvarlig for tjenesten?

Tjenesten leveres av X, med hovedkontor i X på adressen X. Samme selskap er også ansvarlig for behandling av personopplysninger i tjenester som leveres direkte av oss. Respektive samarbeidspartner er ansvarlig for tjenester som indirekte leveres av oss, herunder også formidling av tilbud fra samarbeidende part, aktivitet utenfor vår webside eller i dialog med gjeldende partner.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Opplysninger du oppgir direkte til oss, eller andre opplysninger som frivillig utleveres (eksempelvis, men ikke begrenset til navn, emailadresse, telefonnummer, fødselsdato, ip-adresse, lokasjonsinformasjon, kjønn, alder, yrke etc) kan bli lagret og behandlet i våre systemer. I tillegg samles det løpende inn informasjon om ditt kundeforhold, digitale kommunikasjon og aktive bruk av tjenesten i våre digitale systemer. En personopplysning defineres som en opplysning som kan identifisere deg som person. Det er begrenset hvilke opplysninger som faktisk samles inn av oss, da innsamlingen i de aller fleste tilfeller skjer eksternt utenfor vår server. All informasjon som eventuelt samles inn hos oss og kan defineres som en direkte identifiserende personopplysning slettes så raskt det ikke eksisterer et saklig behov for oppbevaring (dersom tilbudene ikke er av interesse etter en viss tid, eller du som kunde «konverterer» til å bli kunde av et av våre partneres selskap). Vi kan derimot lagre anonymisert statistikk som ikke identifiserer deg på ubestemt tid.

Dersom du har oppgitt personopplysninger direkte til oss, kan du når som helst velge å trekke dette tilbake (såkalt sletting). Vennligst merk deg at sletting innebærer at opplysningene anonymiseres, og at dine personopplysninger blir fjernet fra våre systemer. Vi kan likevel velge å lagre anonymisert data til statistiske formål.

Hvorfor samles informasjonen inn?

Vi benytter denne informasjonen til å gi deg en helhetlig kundeopplevelse, levere de tjenestene du har krav på, samt å skreddersy tilbud fra våre partnere basert på tilgjengelig informasjon. Opplysningene kan også benyttes til å foreslå relevante tjenester for deg, eller å bidra til statistikk i anonymisert form (dvs. statistikk som ikke er direkte linket til deg). Din informasjon kan som nevnt også benyttes internt for å foreta statistiske analyser med hensikt om å forbedre våre tjenester, justere markedsføringshenvendelser, maskinlæring, annonsering, markedsføring og juridiske formål.

Markedsføring

Dersom du samtykker til å motta markedsføringshenvendelser gjennom nyhetsbrev eller direkte gjennom SMS, kan du motta henvendelser fra oss som er personalisert til deg inneholdende navn, lokasjon og tilbud fra våre partnere. Dersom du samtykker til å motta SMS, kan du motta tekstmeldinger fra oss inntil 3 ganger i uken. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til å motta slike henvendelser gjennom å kontakte oss, eller å trykke på lenken i bunn av nyhetsbrevet for sikker og trygg avmelding. Dette trer i kraft umiddelbart.

Markedsføringshenvendelser som sendes ut gjennom våre tjenester kan personaliseres med samarbeidspartners navn i Fra-feltet, og dermed se ut som det er sendt direkte fra vår partner. Dette gjelder også andre selskaper og merkevarer innen vårt konsern, Vi forbeholder oss retten til å markedsføre komplementærtjenester fra samarbeidende partnere (eksempelvis forsikringer) dersom vi anser at dette kan være nyttig for deg basert på tilgjengelig informasjon.

Dersom du har oppgitt din informasjon til en samarbeidspartner gjennom vår tjeneste, eller har samtykket til at vi sender din informasjon videre til våre partnere, gjelder partnerens egne vilkår for markedsføringshenvelser. Henvendelser gjeldende dette, samt henvendelser som gjelder retting og sletting, må rettes til, og eventuelt avmeldes direkte hos samarbeidspartneren.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer alltid dine opplysninger med hensyn til konfidensialitet. Når det saklige behovet bortfaller, eller du har konvertert hos våre partnere, blir opplysningene kryptert og slettet innen rimelig tid fra våre systemer dersom du ikke har samtykket til markedsføring. Vennligst merk deg at vi med jevne mellomrom gjør en gjennomgang av alle våre lagrede opplysninger, for å sikre oss at det ikke lagres opplysninger som det ikke finnes saklig behov for å lagre, eller som ikke er tillatt ved lovverk.

Utlevering av personopplysninger og data

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til parter som kan defineres som utenforståelse, med eller mindre eksiplitt samtykke er gitt, dette skjer etter lovverk eller pålegg fra offentlige domstoler eller andre myndigheter. Dersom det oppstår et saklig og konkret behov fra offentlige domstoler, og vi har tilgjengelige viktige opplysninger, forbeholder vi oss retten til å samarbeide med domstoler og overføre data dit. Det er noe du samtykker til ved bruk av våre tjenester. I tilfeller der det foreligger saklige årsaker til et behov for dine opplysninger, kan vi benytte disse fritt for å oppfylle det saklige tjenestebehovet.

Dataoverdragelse kan skje til nærstående selskaper i samme konsern, samarbeidende selskaper som er ansvarlig for tjenesteleveranse av direkte og indirekte tjenester som kreves for å levere tjenestene våre, og for å levere tiltenkt kundeopplevelse og vår verdikjede. Samarbeidende selskaper kan forestå oss med teknisk og administrativ drift, herunder også leveranse, og av den grunn ha behov for personopplysninger for å gjennomføre og levere dette. Vi begrenser selvfølgelig ekstern utlevering til kun nødvendig informasjon. Videre vil all informasjonen kunne overdras rent juridisk mellom ulike organisasjonsenheter dersom tjenesten restruktureres eller bytter eier i fremtiden med hensyn til konfidensialitet. Vi jobber hele tiden mot å forebygge datainnbrudd, men kan aldri garantere at dette ikke vil skje. I et slikt tilfelle gjelder force majeure-prinsippet.

Vi kan også utlevere dine innsendte opplysninger til samarbeidende finansselskaper for å utsende tilbud til deg, eller som et «lead» direkte til gjeldende selskap. Ved slik oversendelse gjelder det samarbeidende selskaps reglement for behandling av personopplysninger, i tillegg til vårt til enhver tids gjeldende reglement for markedsføring.

Cookies

Våre tjenester benytter cookies. Cookies er en standard teknologi med små tekstfiler som lagres direkte på din datamaskin. Våre cookies inneholder (uspiselig) uleselig og kryptert informasjon som bidrar til å levere og formidle informasjon, slik at du får riktig informasjon tilbake. Cookies inneholder ikke personopplysninger, men kan bli brukt til anonymisert statistikk, gi oss dato for ditt siste besøk, eller gi oss oversikt over ditt bruksmønster av våre nettsider. Cookies benyttes også for å kunne vise deg skreddersydde tilbud basert på din henvendelse. Ved å bruke nettsiden vår godkjenner du at vi benytter cookies. Du kan likevel når som helst trekke tilbake din tillatelse og slette cookies i din nettleser. Tjenesten vil da ikke fungere optimalt. Alle cookies lagres kun lokalt i din nettleser. Du vil f.eks ikke avmelde deg markedsføring dersom du sletter cookies for markedsføring.

Analysering av bruksinformasjon

Vi benytter teknologier fra Google og Hotjar til å samle inn bruksstatistikk. Disse leverandørene vil legge igjen cookies i din nettleser og overvåke din bruk av våre tjenester i anonymisert form, der alle opplysninger som kan likne på personopplysninger automatisk maskeres. Du kan deaktivere sending av informasjon til Google Analytics ved å klikke her for Googles offisielle veiledning, samt klikke her for mer informasjon om Hotjars muligheter for avmelding av datainnsamling.

Øvrig

Tjenesten drives av og med kommersielle hensyn, og visse selskaper og/eller samarbeidspartnere kan rangeres og/eller utelates fra denne tjenesten basert på vår tilbakevendende kompensasjon. Selv om tjenesten er ment som en objektiv sammenlikningstjeneste kan våre partnere være selektert basert på økonomisk gevinst. Har du observert åpenbar misbruk av tjenesten som krever umiddelbar handling, sender du en mail til abuse@xxxxxxx.com. Dette er en hurtigprioritert mailadresse, som vil videresendes til flere ledd i organisasjonen.

Våre tjenester er døgnkontinuerlig overvåket av automatisk programvare, og alle forsøk på å manipulere data og/eller å tilegne seg uautorisert systemtilgang vil bli sporet opp og bøtelagt.

Siste revisjon: utført 11.06.2021